سفارش تبلیغ
صبا

کوروش کبیر شاه شاهان ایرانی

کوروش شاه بزرگ ایرانی ،کسی که با بزرگی نام خود  بی لیاقتی شاهان ایرانی را به همراه تاریخ شرم آور شاهان به ظاهر بزرگ ایرانی را دفن کرده و ماییه سربلندی تمام ایرانیان وآزادی خواهان می باشد.     ای کاش ایران یک کوروش دیگر به چشم خود می دید...ای کاش


ارسال شده در توسط احمدرضا انصاری